Hello

Hauser and Wirth

johnr81602-hires-y5gwkV.jpg

I recently took a trip to the art gallery of Hauser and Wirth in Somerset, to see the garden and the exhibition by Rashid Johnson. Its a very unique and interesting place in the middle of rolling English countryside, we got lost in a few little villages on the way!

“The exhibition takes its title from an essay ‘Stranger in the Village’ by James Baldwin. Originally published in Harper’s Magazine in 1953, it is the account of Baldwin’s experiences as a young African-American man, living in a small village in Switzerland.” (https://www.hauserwirth.com/exhibitions/3169/rashid-johnson-stranger/view/)

The first room was what struck me the most with forest like installations mixed with abstract sculpture. I really like the primitive element with the rough sculptures and drawings that looked like they had been done by hand. The whole thing makes me think of hammer hitting a brick, its very in your face and uncompromising with thick black lines and edges. The most interesting thing was the black soap and shea butter that were used in the artwork. Using such an unusual material such as black soap made out of ash from West African trees and plants is very interesting and should have advertised better rather than a note at the end of the gallery.

 

Advertisements

William de Kooning – Stedelijk museum

Willem de Kooning was a Dutch-American abstract expressionist artist who was born in Rotterdam, Netherlands, and moved to New York in 1927 (Wikipedia)

I saw some work by William de Kooning in the Stedelijk museum in Amsterdam, i was suprised by the work that i saw. i found it very inspiring the way that he created inspiration from the paintings itself. Starting of a work without unknowing the end result and following the inspiration as the work flowed.


Willem de Kooning was een Nederlandse-Amerikaanse abstracte expressionistische kunstenaar die in Rotterdam, Nederland geboren is en in 1927 naar New York verhuisde (Wikipedia)

Ik zag wat werk van William de Kooning in het Stedelijk museum in Amsterdam, ik was verrast door het werk dat ik zag. Ik vond het heel inspirerend de manier waarop hij inpiratie uit de schilderijen zelf creeerde. Begin van een werk zonder het eindresultaat te onkenderen en de inspiratie te volgen als het werk stroomde.

Journey to the Empire of Light

now i don’t normally write things like this, i want to keep a degree of professionalism 😉 But this may be one of the biggest achievements of my artistic career! Yesterday i took a day trip to Brussels and went to the Musee Magritte museum. It was a gorgeous collection of work and in the last room i came across a painting that was very familiar. Magritte has been a favourite artist of mine since i was a child. Yesterday i realised that throughout my travelling i have had the pleasure to see the Empire of light series.
1. in the Peggy Guggenheim collection in Venice (family holiday in 2010)
2. The museum of modern art in New York (i visited with my Foundation course in 2015)
3. The royal museum of fine arts of Belgium (i visited while on an university exchange in Belgium)
i feel very lucky that i have had the opportunity to travel around and see so much amazing art.

Centre Georges Pompidou (Paris, France)

In my trip to Paris the things that stood out most was my trip to the Centre Pompidou. On the outside it doesn’t look that impressive, i was most expecting the inside to be a building site but was very excited by the outside escalator. But it houses on the most impressive collections of art that i have seen with up to date temporary exhibitions and an very impressive permanent collection. I felt a bit like i was in a maze, every new room i walked into was full of more and more amazing art. Pieces that i have studying in books and seen on the internet. every time i think its finished there was another room filled with even more beautiful art.


Tijdens mijn reis Parijs was het centraal gelegen Pompidou het allerbeste ziet het er neit zo indrukwekkend uit, ik verwachette dat het een bouwplaats was, maar was erg enthousiast over de outdoor roltrap. Maar het huisvest de meest indrukwekkende kunstcollecties die ik heb gezien met up to date tijdelijke tentoonstellingen en een zeer indrukwekkende permanente collectie. Ik voelde me alsof ik in een doolhof was, elke nieuwe kamer die ik liep was vol met meer en meer geweldige kunst. Stukken die ik heb gelezen in boeken en gezien op internet. Elke keer dat ik denk dat hat klaar is, was er een kamer vol mooie kunst.

Jackson Pollock (Centre Pompidou)

Doing a trip to the Centre Pompidou in Paris, France i saw a few paintings by Jackson Pollock. I have never been a big fan of Pollock’s work but after seeing his work in person is very different than in books. Only now do i get to see the depth of these works, it had an amazing verity of marks and layer upon layer of paint. There is so much more them than first appears.


Het doen van een reis naar het Centre Pompidou in Parijs, Frankrijk Ik zag een paar schilderijen van Jackson Pollock. Ik heb nog nooit een grote fan van het werk van Pollock’s geweest, maar na het zien van zijn werk in eigen persoon is heel anders dan in de boeken. Alleen nu krijg ik om de diepte van deze werken te zien, het had een geweldige waarheid van merken en laag over laag verf. Er is zo veel meer te zijn dan het eerste gezicht lijkt.

Wassily Kandinsky (Centre Pompidou)

IMG_1036Its like he is creating worlds on the canvas. New dimensions filled with wonderful colours wonderful colours and strange shapes. Where every shape  has a life and colour has meaning. (seen at Centre Georges Pompidou, Paris, France)


Dens ligesom han skaber verdener på lærredet. Nye dimensioner fyldt med vidunderlige farver vidunderlige farver og mærkelige former. Hvor hver form har et liv og farve har betydning. (Set på Centre Georges Pompidou, Paris, Frankrig)

Cy Twombly

Jnj72CW5jss8“the austerity of their pictorial language makes outstanding work, the economy of means being pushed to the extreme in the combination of white house paint and pencil,” on Cy Twombly, Centre Pompidou in Paris, France

Recently i had the amazing opportunity to go on an art  trip to Paris where i saw an exhibition of Cy Twombly at the centre pompidou.

I got the strange sense that there was a secret underneath the paint, something that i couldn’t quite see. these drawings are really inspiring to me because recently i have been trying to experiment with creating and obscuring marks, which i see is the main focus here. I love the black and white nature of some of his work, seeing these pieces have reminded me of the power that stark black and white can create. I really like the way that he uses pencil in an abstract way, most of the artwork i see recently only use art in a traditional way. The way he draws has an instinctual element that makes them fresh and original.


Toen ik voor het eerst deze tentoonstelling zag, had ik het vreemde gevoel dat er een geheim onder de verf, iets wat ik kon niet goed zien. Deze tekeningen zijn echt inspirerend voor mij, omdat ik onlangs geprobeerd om te experimenteren met het maken en verduisterende merken, en ik geloof dit is de belangrijkste focus van zijn werk. Ik hou van de zwarte en witte aard van zijn werk, het zien van deze stukken me herinneren aan de macht die grimmige zwart-wit kan creëren. Ik hou echt van de manier waarop hij potlood gebruikt op een abstracte manier, het grootste deel van het werk dat ik ben gewoon een tijdelijk gebruik kunst op een traditionele manier. De manier waarop hij tekent heeft een instinctieve element dat ze fris en origineel maakt.

S.M.A.K – Anna Opperman (The neverending paradox.

The work of Anna Oppermann (1940-93, Germany) is pioneering in the way it brings together ideas from process art, conceptual art, and the arte povera and performance art of the 1960s and 1970s.  (http://smak.be/en/exhibition/10979)

“Exerices in observation and insight that are in principle infinite” Anna Opperman

I was really struck by the humanity shown in it all, everything that i saw was filled with such personality. There was so much to look at that each of her ensembles were a bit overwhelming. But the chaos adds to the charm and the sense that this has come from another person, who maybe isn’t that dissimilar to me. There are so many different elements that balance each other out such as very serious an adult themes, like a text about abuse with almost childlike joyful drawings. I really liked that there are pictures of the work being made, they show the journey that the artist took in  creating these theatre like scenes. I love that there is something fresh and original about these works that i could look at for hours.


Ik was echt getroffen door dat de hele mensheid, alles wat ik zag was gevuld met zo’n persoonlijkheid. Er was zoveel te zein dat elk van heer ensenbles waren een beetjie overweldigend. Maar de chaos toegevoegd aan de charme en het gevoel dat het afkomstig is van een andere persoon, die misschien niet zo verschillende van mij. Er zijn zo zeel verschillende elementen die elkaar in evenwicht te brengen, zoals een tekst over misbruik met bijna kinderlijke vrolijke tekeningen. Ik vond dat er foto’s gemaakt van het werk, dat ze reis die de kunstenaar nam in het creeren van deze  theatrale scenes laten zien. Ik hou van dat ik kon uren naar kijken.

 

Wall Drawing Experiment #4 notes

Throughout the this exhibition week i was given a lot of choices which i hadn’t had control over before, which was very exciting such as lighting and the use of a camera with a tripod to create a stop motion animation of the process of my work. It was a very new experience to look on such a large canvas and I came up with a loose plan of drawing 5 lines with markers across the wall, trying to split up the largest areas. Then taking away 5 lines with white paint from the most concentrated spots. this was my idea to work outwards a bit with mark pen lines and then back into the center taking away lines. This way i would be constantly moving the shapes around and revealing new images. I used white paint to erase certain lines in the more concentrated places to make new shapes and inspire images.

Wall Drawing Experiment #4

One of the many amazing opportunities that i have been lucky to be a part of is a drawing exhibition in the KASK Bijloke campus. The set up is that each students are each given a 3 x 4 meters wall to do whatever we want with it. It was very exciting to that such freedom and space to work with! I decided to go with an idea that i have had for a while of make artwork loosely based on the Gestalt psychology theory. To create a chaotic mass of shapes and lines, to then create recognisable pictures of this. My aim to create a piece of work with many different layers, for it to first appear as a mass of swirling lines and the closer its viewed for animals and images to appear.