Centre Georges Pompidou (Paris, France)

In my trip to Paris the things that stood out most was my trip to the Centre Pompidou. On the outside it doesn’t look that impressive, i was most expecting the inside to be a building site but was very excited by the outside escalator. But it houses on the most impressive collections of art that i have seen with up to date temporary exhibitions and an very impressive permanent collection. I felt a bit like i was in a maze, every new room i walked into was full of more and more amazing art. Pieces that i have studying in books and seen on the internet. every time i think its finished there was another room filled with even more beautiful art.


Tijdens mijn reis Parijs was het centraal gelegen Pompidou het allerbeste ziet het er neit zo indrukwekkend uit, ik verwachette dat het een bouwplaats was, maar was erg enthousiast over de outdoor roltrap. Maar het huisvest de meest indrukwekkende kunstcollecties die ik heb gezien met up to date tijdelijke tentoonstellingen en een zeer indrukwekkende permanente collectie. Ik voelde me alsof ik in een doolhof was, elke nieuwe kamer die ik liep was vol met meer en meer geweldige kunst. Stukken die ik heb gelezen in boeken en gezien op internet. Elke keer dat ik denk dat hat klaar is, was er een kamer vol mooie kunst.

Advertisements

Jackson Pollock (Centre Pompidou)

Doing a trip to the Centre Pompidou in Paris, France i saw a few paintings by Jackson Pollock. I have never been a big fan of Pollock’s work but after seeing his work in person is very different than in books. Only now do i get to see the depth of these works, it had an amazing verity of marks and layer upon layer of paint. There is so much more them than first appears.


Het doen van een reis naar het Centre Pompidou in Parijs, Frankrijk Ik zag een paar schilderijen van Jackson Pollock. Ik heb nog nooit een grote fan van het werk van Pollock’s geweest, maar na het zien van zijn werk in eigen persoon is heel anders dan in de boeken. Alleen nu krijg ik om de diepte van deze werken te zien, het had een geweldige waarheid van merken en laag over laag verf. Er is zo veel meer te zijn dan het eerste gezicht lijkt.