Centre Georges Pompidou (Paris, France)

In my trip to Paris the things that stood out most was my trip to the Centre Pompidou. On the outside it doesn’t look that impressive, i was most expecting the inside to be a building site but was very excited by the outside escalator. But it houses on the most impressive collections of art that i have seen with up to date temporary exhibitions and an very impressive permanent collection. I felt a bit like i was in a maze, every new room i walked into was full of more and more amazing art. Pieces that i have studying in books and seen on the internet. every time i think its finished there was another room filled with even more beautiful art.


Tijdens mijn reis Parijs was het centraal gelegen Pompidou het allerbeste ziet het er neit zo indrukwekkend uit, ik verwachette dat het een bouwplaats was, maar was erg enthousiast over de outdoor roltrap. Maar het huisvest de meest indrukwekkende kunstcollecties die ik heb gezien met up to date tijdelijke tentoonstellingen en een zeer indrukwekkende permanente collectie. Ik voelde me alsof ik in een doolhof was, elke nieuwe kamer die ik liep was vol met meer en meer geweldige kunst. Stukken die ik heb gelezen in boeken en gezien op internet. Elke keer dat ik denk dat hat klaar is, was er een kamer vol mooie kunst.

Advertisements

Jackson Pollock (Centre Pompidou)

Doing a trip to the Centre Pompidou in Paris, France i saw a few paintings by Jackson Pollock. I have never been a big fan of Pollock’s work but after seeing his work in person is very different than in books. Only now do i get to see the depth of these works, it had an amazing verity of marks and layer upon layer of paint. There is so much more them than first appears.


Het doen van een reis naar het Centre Pompidou in Parijs, Frankrijk Ik zag een paar schilderijen van Jackson Pollock. Ik heb nog nooit een grote fan van het werk van Pollock’s geweest, maar na het zien van zijn werk in eigen persoon is heel anders dan in de boeken. Alleen nu krijg ik om de diepte van deze werken te zien, het had een geweldige waarheid van merken en laag over laag verf. Er is zo veel meer te zijn dan het eerste gezicht lijkt.

Wassily Kandinsky (Centre Pompidou)

IMG_1036Its like he is creating worlds on the canvas. New dimensions filled with wonderful colours wonderful colours and strange shapes. Where every shape  has a life and colour has meaning. (seen at Centre Georges Pompidou, Paris, France)


Dens ligesom han skaber verdener på lærredet. Nye dimensioner fyldt med vidunderlige farver vidunderlige farver og mærkelige former. Hvor hver form har et liv og farve har betydning. (Set på Centre Georges Pompidou, Paris, Frankrig)

Cy Twombly

Jnj72CW5jss8“the austerity of their pictorial language makes outstanding work, the economy of means being pushed to the extreme in the combination of white house paint and pencil,” on Cy Twombly, Centre Pompidou in Paris, France

Recently i had the amazing opportunity to go on an art  trip to Paris where i saw an exhibition of Cy Twombly at the centre pompidou.

I got the strange sense that there was a secret underneath the paint, something that i couldn’t quite see. these drawings are really inspiring to me because recently i have been trying to experiment with creating and obscuring marks, which i see is the main focus here. I love the black and white nature of some of his work, seeing these pieces have reminded me of the power that stark black and white can create. I really like the way that he uses pencil in an abstract way, most of the artwork i see recently only use art in a traditional way. The way he draws has an instinctual element that makes them fresh and original.


Toen ik voor het eerst deze tentoonstelling zag, had ik het vreemde gevoel dat er een geheim onder de verf, iets wat ik kon niet goed zien. Deze tekeningen zijn echt inspirerend voor mij, omdat ik onlangs geprobeerd om te experimenteren met het maken en verduisterende merken, en ik geloof dit is de belangrijkste focus van zijn werk. Ik hou van de zwarte en witte aard van zijn werk, het zien van deze stukken me herinneren aan de macht die grimmige zwart-wit kan creëren. Ik hou echt van de manier waarop hij potlood gebruikt op een abstracte manier, het grootste deel van het werk dat ik ben gewoon een tijdelijk gebruik kunst op een traditionele manier. De manier waarop hij tekent heeft een instinctieve element dat ze fris en origineel maakt.