Centre Georges Pompidou (Paris, France)

In my trip to Paris the things that stood out most was my trip to the Centre Pompidou. On the outside it doesn’t look that impressive, i was most expecting the inside to be a building site but was very excited by the outside escalator. But it houses on the most impressive collections of art that i have seen with up to date temporary exhibitions and an very impressive permanent collection. I felt a bit like i was in a maze, every new room i walked into was full of more and more amazing art. Pieces that i have studying in books and seen on the internet. every time i think its finished there was another room filled with even more beautiful art.


Tijdens mijn reis Parijs was het centraal gelegen Pompidou het allerbeste ziet het er neit zo indrukwekkend uit, ik verwachette dat het een bouwplaats was, maar was erg enthousiast over de outdoor roltrap. Maar het huisvest de meest indrukwekkende kunstcollecties die ik heb gezien met up to date tijdelijke tentoonstellingen en een zeer indrukwekkende permanente collectie. Ik voelde me alsof ik in een doolhof was, elke nieuwe kamer die ik liep was vol met meer en meer geweldige kunst. Stukken die ik heb gelezen in boeken en gezien op internet. Elke keer dat ik denk dat hat klaar is, was er een kamer vol mooie kunst.

Advertisements